Bitte Beachten: Ab 01.02.2024 Neue EntgeltordnungBitte Beachten: Ab 01.02.2024 Neue EntgeltordnungBitte Beachten: Ab 01.02.2024 Neue EntgeltordnungBitte Beachten: Ab 01.02.2024 Neue EntgeltordnungBitte Beachten: Ab 01.02.2024 Neue EntgeltordnungBitte Beachten: Ab 01.02.2024 Neue EntgeltordnungBitte Beachten: Ab 01.02.2024 Neue EntgeltordnungBitte Beachten: Ab 01.02.2024 Neue Entgeltordnung
Flugplatz: Stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna

Strausberger Flugplatz GmbH

Strausberger Flugplatz GmbH ponosi wyłączną odpowiedzialność za domenę
www.flugplatz-strausberg.de.

Strausberger Flugplatz GmbH
Kastanienallee 38
15344 Strausberg

Telefon: +49 3341 345 370
Faks: +49 3341 345 379
E-mail: info@sfg-strausberg.de
Strona internetowa: www.flugplatz-strausberg.de

Dyrektor generalny z prawem reprezentowania spółki: Irina Kühnel

Sąd rejestrowy: Amtsgericht Frankfurt/Oder
Numer rej.: HRB 11764

NIP: 064/126/00485
Identyfikator podatkowy VAT: DE256107025

Odpowiedzialność za treść zgodnie z art. 18 ust. 2 MStV (umowa państwowa w sprawie mediów) Irina Kühnel

Ta strona jest częścią wspólnego wizerunku następujących firm należących do grupy Strausberg:

Stadtwerke Strausberg GmbH

Firma Stadtwerke Strausberg GmbH, wraz z pięcioma innymi spółkami Grupy Stadtwerke Strausberg wymienionymi tutaj, jest odpowiedzialna za zawartość domeny www.stadtwerkegruppe-strausberg.de. Firma Stadtwerke Strausberg GmbH ponosi wyłączną odpowiedzialność za domenę www.stadtwerke-strausberg.de. 

Stadtwerke Strausberg GmbH
Kastanienallee 38
15344 Strausberg

Telefon: +49 3341 345 345
Faks: +49 3341 345 420
E-mail: info@ssg-strausberg.de
Strona internetowa: www.stadtwerke-strausberg.de

Dyrektor generalny z prawem reprezentowania spółki: Irina Kühnel

Przewodniczący rady nadzorczej: Elke Stadeler

Sąd rejestrowy: Amtsgericht Frankfurt/Oder
Numer rej.: HRB 1059
Właściwy organ nadzoru: Ministerium für Wirtschaft, Energieaufsichtsbehörde, Heinrich Mann Allee 107, 14473 Potsdam

NIP: 064/126/00140
Identyfikator podatkowy VAT: DE139115195

Odpowiedzialność za treść zgodnie z art. 18 ust. 2 MStV (umowa państwowa w sprawie mediów) Irina Kühnel

Strausberger Wohnungsbaugesellschaft mbH

Firma Strausberger Wohnungsbaugesellschaft mbH z miejscowości Strausberg, wraz z pięcioma innymi spółkami Grupy Stadtwerke Strausberg wymienionymi tutaj, jest odpowiedzialna za zawartość domeny www.stadtwerkegruppe-strausberg.de. Firma Strausberger Wohnungsbaugesellschaft mbH ponosi wyłączną odpowiedzialność za domenę www.swg-strausberg.de. 

Strausberger Wohnungsbaugesellschaft mbH
Kastanienallee 40
15344 Strausberg

Telefon: +49 3341 345 200
Faks: +49 3341 345 299
E-mail: info@swg-strausberg.de
Strona internetowa: www.swg-strausberg.de

Dyrektor generalny z prawem reprezentowania spółki: Markus Derling, Irina Kühnel

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Robert Krause

Sąd rejestrowy: Amtsgericht Frankfurt/Oder
Numer rej.: HRB 215

NIP: 064/126/00159
Identyfikator podatkowy VAT: DE157862747

Odpowiedzialność za treść zgodnie z art. 18 ust. 2 MStV (umowa państwowa w sprawie mediów) Markus Derling, Irina Kühnel

Hausservice Strausberg GmbH

Firma Hausservice Strausberg GmbH, wraz z pięcioma innymi spółkami Grupy Stadtwerke Strausberg wymienionymi tutaj, jest odpowiedzialna za zawartość domeny www.stadtwerkegruppe-strausberg.de. Firma Hausservice Strausberg GmbH ponosi wyłączną odpowiedzialność za domenę www.hsg-strausberg.de. 

Hausservice Strausberg GmbH
Kastanienallee 38
15344 Strausberg

Telefon: +49 3341 345 300
Faks: +49 3341 345 319
E-mail: info@hsg-strausberg.de
Strona internetowa: www.hsg-strausberg.de

Dyrektor generalny z prawem reprezentowania spółki: Markus Derling

Sąd rejestrowy: Amtsgericht Frankfurt/Oder
Numer rej.: HRB 3886

NIP: 064/126/00175

Odpowiedzialność za treść zgodnie z art. 18 ust. 2 MStV (umowa państwowa w sprawie mediów) Markus Derling

Strausberger Eisenbahn GmbH

Firma Strausberger Eisenbahn GmbH, wraz z pięcioma innymi spółkami Grupy Stadtwerke Strausberg wymienionymi tutaj, jest odpowiedzialna za zawartość domeny www.stadtwerkegruppe-strausberg.de. Firma Strausberger Eisenbahn GmbH ponosi wyłączną odpowiedzialność za domenę www.strausberger-eisenbahn.de. 

Strausberger Eisenbahn GmbH
Kastanienallee 38
15344 Strausberg

Telefon: +49 3341 345 380
Faks: +49 3341 345 410
E-mail: info@ste-strausberg.de
Strona internetowa: www.strausberger-eisenbahn.de 

Dyrektor generalny z prawem reprezentowania spółki: Irina Kühnel, Markus Derling 

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Nick Reinking  

Sąd rejestrowy: Amtsgericht Frankfurt/Oder
Numer rej.: HRB 1011/ Frankfurt/Oder

NIP: 064/126/00167
Identyfikator podatkowy VAT: DE139115111 

Odpowiedzialność za treść zgodnie z art. 18 ust. 2 MStV (umowa państwowa w sprawie mediów) Irina Kühnel 

Sport- und Erholungspark Strausberg GmbH

Firma Sport- und Erholungspark Strausberg GmbH, wraz z pięcioma innymi spółkami Grupy Stadtwerke Strausberg wymienionymi tutaj, jest odpowiedzialna za zawartość domeny www.stadtwerkegruppe-strausberg.de. Firma Sport- und Erholungspark Strausberg GmbH ponosi wyłączną odpowiedzialność za domenę www.sep-strausberg.de. 

Sport- und Erholungspark Strausberg GmbH
Kastanienallee 38
15344 Strausberg

Telefon: +49 3341 345 320
Faks: +49 3341 345 329
E-mail: info@sep-strausberg.de
Strona internetowa: www.sep-strausberg.de

Prezes: Markus Derling

Sąd rejestrowy: Frankfurt/Oder
Numer rej.: HRB 3892

Numer identyfikacji podatkowej 064/126/00280

Odpowiedzialność za treść zgodnie z art. 18 ust. 2 MStV (umowa państwowa w sprawie mediów): Markus Derling

Strausberger Flugplatz GmbH

Firma Strausberger Eisenbahn GmbH, wraz z pięcioma innymi spółkami Grupy Stadtwerke Strausberg wymienionymi tutaj, jest odpowiedzialna za zawartość domeny www.stadtwerkegruppe-strausberg.de. Firma Strausberg Flugplatz GmbH ponosi wyłączną odpowiedzialność za domenę www.flugplatz-strausberg.de. 

Strausberger Flugplatz GmbH
Kastanienallee 38
15344 Strausberg

Telefon: +49 3341 345 370
Faks: +49 3341 345 379
E-mail: info@sfg-strausberg.de
Strona internetowa: www.flugplatz-strausberg.de

Dyrektor generalny z prawem reprezentowania spółki: Irina Kühnel

Sąd rejestrowy: Amtsgericht Frankfurt/Oder
Numer rej.: HRB 11764

NIP: 064/126/00485
Identyfikator podatkowy VAT: DE256107025

Odpowiedzialność za treść zgodnie z art. 18 ust. 2 MStV (umowa państwowa w sprawie mediów) Irina Kühnel

Odpowiedzialny za treść w rozumieniu prawa prasowego

Irina Kühnel
Prezes
Strausberger Flugplatz GmbH
Kastanienallee 38
15344 Strausberg

 

Grafika i zdjęcia

Dirk Lässig i Charles Yunck
Julia Otto, Andreas Prinz, prinz mediaconcept, Heimatmuseum Strausberg, fzey.de

Dziękujemy stowarzyszeniom za udostępnienie zdjęć.

 

Projektowanie i programowanie 

FZEY GmbH — Frohe Zukunft, ey
Weinbergsweg 3
10119 Berlin 
www.fzey.de

 

Prawa autorskie i prawa do znaków

Spółki Stadtwerke Gruppe Strausberg dokładają wszelkich starań, aby przestrzegać praw autorskich do grafik, zdjęć, dokumentów dźwiękowych, animacji, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, aby wykorzystywać grafiki, zdjęcia, dokumenty dźwiękowe, animacje, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub aby wykorzystywać grafiki, zdjęcia, dokumenty dźwiękowe, animacje, sekwencje wideo i teksty nieobjęte licencją. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich. Prawa autorskie do opublikowanych materiałów stworzonych przez Stadtwerke Gruppe Strausberg należą wyłącznie do Stadtwerke Gruppe Strausberg. Powielanie lub wykorzystywanie materiałów takich jak grafiki, zdjęcia, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez zgody Stadtwerke Gruppe Strausberg.
Dane dotyczące dynamicznego rozkładu jazdy zostały wykorzystane za zgodą VBB. Rezultaty nie są gwarantowane.
 

Zawartość oferty internetowej

Spółki należące do grupy Stadtwerke Gruppe Strausberg nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec spółek Stadtwerke Gruppe Strausberg z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie udostępnionych informacji lub przez wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody na umyślne działanie lub rażące zaniedbanie ze strony spółek Stadtwerke Gruppe Strausberg.
 

Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych (tzw. „hiperłączy”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności spółek Stadtwerke Gruppe Strausberg, zobowiązanie do odpowiedzialności weszłoby w życie tylko wtedy, gdyby spółki Stadtwerke Gruppe Strausberg wiedziały o tych treściach i gdyby miały techniczną możliwość i zasadność uniemożliwienia korzystania z nich w przypadku treści niezgodnych z prawem. Spółki należące do Stadtwerke Gruppe Strausberg niniejszym jednoznacznie oświadczają, że w momencie tworzenia linków do stron, do których one odsyłają, nie stwierdzono na nich żadnych nielegalnych treści. Spółki Stadtwerke Gruppe Strausberg nie mają wpływu na obecny i przyszły wygląd, zawartość ani autorstwo stron, do których prowadzą linki. Dlatego spółki niniejszym dystansują się wyraźnie od wszelkich treści wszystkich zlinkowanych / powiązanych stron, które zmieniły się po udostępnieniu linków. To orzeczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i we wszystkich innych formach baz danych utworzonych przez spółki Stadtwerke Gruppe Strausberg, do których zawartości możliwy jest zewnętrzny dostęp pisemny. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikłe z korzystania lub niekorzystania z udostępnionych w taki sposób informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie operator strony, do której prowadził odsyłacz, a nie ten, kto jedynie wskazał daną publikację przez zamieszczenie linku.
 

Skuteczność prawna niniejszego zastrzeżenia

Niniejsze zastrzeżenie należy traktować jako część publikacji internetowej, z której nastąpiło przekierowanie. Jeśli części lub poszczególne postanowienia tego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych części.