Flugplatz: Polityka prywatności

Nasza polityka prywatności

Polityka prywatności domeny www.flugplatz-strausberg.de

Pragniemy poinformować w jaki sposób przetwarzamy dane na tej stronie. 

1. Nazwa i dane kontaktowe

1.1. Podmiot odpowiedzialny

Strausberger Flugplatz GmbH 
Kastanienallee 38
15344 Strausberg

Telefon: +49 3341 345 370
Faks: +49 3341 345 379
E-mail: info@sfg-strausberg.de

 

1.2. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych osobowych

Rechtsanwalt Markus Selent
Hendrik Klünder & Markus Selent GbR
Schwanebecker Chaussee 5
13125 Berlin

Telefon: +49 30 6093 3555
Faks: +49 30 6093 3558

E-mail: selent@point-of-law.de
www.point-of-law.de

2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1. Jakie dane przetwarzamy i skąd one pochodzą?

Przetwarzamy dane, które otrzymujemy od użytkownika w trakcie jego wizyty na stronie internetowej.

2.1.1. Przetwarzanie danych w logach serwera

Są to dane, które powstają w trakcie komunikacji pomiędzy urządzeniem końcowym a naszymi serwerami internetowymi i są w nich przechowywane. W szczególności są to tymczasowe dane połączenia komputera żądającego dostępu. Ten rekord danych obejmuje:

 • stronę, z której zażądano pliku,
 • nazwę pliku,
 • datę i godzinę zapytania,
 • objętość transmisji danych,
 • status dostępu (plik przesłany, plik nieodnaleziony),
 • opis typu użytej przeglądarki internetowej,
 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie skrócony o trzy ostatnie liczny.

2.1.2. Korzystanie z formularzy kontaktowych

W przypadku korzystania z formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej, gromadzimy dane, które są nam przesyłane za pośrednictwem formularza. Są to w szczególności:

 • Rejestracja PPR (dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail), adresy klientów, numer rejestracyjny samolotu, początek i cel lotu)
 • Zapytanie o rezerwację hangaru (dane kontaktowe (imię, nazwisko, instytucja, adres e-mail), adres)
 • Zamówienie książki (dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail), adresy klientów)
 • Deklaracja celna (dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail), numer telefonu, numer rejestracyjny samolotu, dane dotyczące podróży, dane dla urzędu celnego)

2.1.3. Linki i widgety

Jeśli skorzystasz z linków umieszczonych na naszej stronie, nastąpi przekierowanie na odpowiednie strony, do których prowadzą linki. Linki są rozpoznawalne. Dotyczy to w szczególności App2Drive, usługi limuzyny/przewozów oraz linków do naszych firm stowarzyszonych. Skorzystanie z linku spowoduje przekierowanie na zewnętrzną stroną internetową inny odpowiedzialnych podmiotów. Za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych odpowiedzialny jest odpowiedni operator strony.

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy również widgety. Jest to połączenie obcych treści z naszą stroną internetową. Jest to konieczne na przykład do wyświetlania lokalnych informacji o pogodzie, integracji niektórych formularzy (np. PPR, patrz część 2.1.2.) lub modułów wideo (np. Youtube). Aktywując te widgety, dostawcy widgetów zostaną przekazane co najmniej Twoje dane zgodnie z punktem 2.1.1. Dodatkowo są jeszcze dane, które są generowane podczas korzystania z widgetu.

Funkcjonalność tych widgetów może zależeć od konkretnej zgody. Dlatego widgety są ładowane jako pierwsze, więc połączenie z odpowiednim dostawcą jest nawiązywane tylko wtedy, gdy zezwolisz na to, klikając na widgecie. Zgoda jest ważna wyłącznie podczas danej sesji. Po jej zakończeniu zgoda zostaje cofnięta. Ponowne odwiedzenie strony i korzystanie z widgetu wymaga ponownego wyrażenia zgody.

Wyjątki:

 • widget pogodowy firmy meteoblue AG. Jest on zintegrowany bez względu na zgodę. W ten sposób np. do metoblue AG zostaną przekazane dane wymienione w punkcie 2.1.1. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez tą firmę można znaleźć pod adresem https://content.meteoblue.com/de/rechtliches/datenschutz.
 • widget VBB do planowania podróży. Jest on zintegrowany bez względu na zgodę. W ten sposób np. do VBB zostaną przekazane dane wymienione w punkcie 2.1.1. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez tą firmę można znaleźć pod adresem https://www.vbb.de/datenschutz/.
 • widget aeroPS GmbH do rejestracji PPR. Ten widget pomaga nam w komunikacji z Tobą. Jest on ładowany natychmiast, bez wcześniejszego wyrażenia zgody. Zawarliśmy umowę z aeroPS GmbH, która reguluje zlecone nam przetwarzanie danych zgodnie z przepisami o ochronie danych.

2.1.5. Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, które są wykorzystywane do różnych celów. Przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby informowała o umieszczeniu plików cookie. Dzięki temu korzystanie z plików cookie jest przejrzyste. Oczywiście można zabronić przeglądarce internetowej przyjmowania plików cookie. Może to jednak spowodować brak możliwości pełnego korzystania ze strony internetowej.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z następujących rodzajów plików cookie:

 • niezbędne, niewymagające zgody pliki cookie: bez ich użycia nie będzie można korzystać z naszej strony zgodnie z jej przeznaczeniem. Są one wykorzystywane wyłącznie przez nas i są przechowywane na Twoim komputerze tylko podczas bieżącej sesji przeglądarki. Pliki te dostosowują funkcjonalność strony internetowej tak, aby zawsze wyświetlana była wersja, którą może obsłużyć Twój komputer i połączenie. Umożliwiają one również przejście z sesji http (nieszyfrowanej) na sesję https (szyfrowaną), a tym samym zwiększają bezpieczeństwo Twojej wizyty na naszej stronie. Wymagane pliki cookie, których używamy, to m.in: 
  • sgsConsentMaps

 

2.2. W jakich celach i na podstawie jakich przepisów prawnych przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych DSGVO, BDSG lub specjalnymi przepisami prawa.

2.2.1. Przetwarzanie danych w logach serwera

W ramach wizyty na stronie internetowej przetwarzamy Twoje dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane z dzienników są zbierane i przechowywane w celu zapobiegania nieprawidłowościom w działaniu naszych stron internetowych, wczesnego wykrywania i obrony przed atakami na naszą infrastrukturę oraz utrzymania dostępności. Uwzględniamy Twoje uzasadnione interesy, anonimizując zebrane dane z dziennika tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej po 7 dniach. Osobistą analizę danych z dziennika przeprowadzamy tylko wtedy, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie ataku lub zamierzonego albo niezamierzonego zakłócenia pracy naszych systemów. 

2.2.2. Korzystanie z formularzy kontaktowych

W przypadku, gdy korzystasz z formularzy kontaktowych, aby się z nami skontaktować, podstawą jest cel, w jakim przekazałeś nam swoje dane kontaktowe. Podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) c) lub f) RODO.

2.2.3. Linki i widgety

Jeśli korzystasz z odpowiednich linków, robisz to na podstawie własnej decyzji. Korzystanie z widgetów odbywa się na podstawie Twojej zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub, w przypadku widgetów ładowanych bezpośrednio, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) RODO, w zależności od celu komunikacji. c) lub f) RODO, w zależności od celu komunikacji.

2.2.4. Pliki cookie

W zależności od rodzaju wykorzystywanych plików cookie, zastosowanie mają różne podstawy prawne.

 • niezbędne, niewymagające zgody pliki cookie: podstawą prawną ich wykorzystania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasze uzasadnione interesy obejmują dążenie do właściwego korzystania z naszej strony przez użytkowników. Ponieważ pliki cookie nie są analizowane pod kątem danych osobowych, a użytkownik jest zainteresowany funkcjonalnością strony internetowej, nie można wskazać powodów, które przeważyłyby nad naszym uzasadnionym interesem.
 • Funkcjonalne pliki cookie: podstawą prawną ich wykorzystania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

2.3. Jak długo dane są przechowywane?

2.3.1. Przetwarzanie danych w logach serwera

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane w logach serwera przez maksymalnie 7 dni. Najpóźniej w tym momencie dokonujemy anonimizacji tych danych.

2.3.2. Korzystanie z formularzy kontaktowych

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane z formularzy kontaktowych tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji założonego celu. Ponadto podlegamy różnym obowiązkom w zakresie przechowywania i dokumentacji wynikającym między innymi z niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB) i niemieckiego Kodeksu Skarbowego (AO). Określone tam terminy przechowywania i dokumentacji wynoszą od dwóch do dziesięciu lat. Niektóre dane muszą zostać usunięte zaraz po zrealizowaniu celu (np. zwykłe zapytania bez podstawy umownej). Ponadto okres przechowywania danych jest ustalany zgodnie z ustawowymi okresami przedawnienia, które mogą wynosić do trzydziestu lat, na przykład zgodnie z §§ 195 ff BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego), gdzie zwykły okres przedawnienia wynosi trzy lata. Gdy tylko przechowywanie danych nie będzie już konieczne i nie będzie obowiązywał żaden prawny okres przechowywania, Twoje dane zostaną natychmiast usunięte. 

2.3.3. Linki i widgety

Nie przechowujemy informacji o korzystaniu z linków i widgetów. W kwestii wykorzystania danych przez danego dostawcę należy sprawdzić informacje o ochronie danych osobowych danego dostawcy.

2.3.4. Pliki cookie

W zależności od rodzaju wykorzystywanych plików cookie, zastosowanie mają różne okresy usuwania. Nasze niezbędne pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji.

3. Przekazywanie danych

3.1. Kto otrzymuje Twoje dane osobowe?

W ramach spółki Twoje dane otrzymują tylko te komórki, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Wykonawcy i inni usługodawcy, z których korzystamy, mogą również otrzymywać dane w tych celach. Są to firmy z kategorii usług informatycznych i telekomunikacyjnych.

Informacje przekazujemy tylko wtedy, gdy będzie to wymagane przez prawo, wyrazisz zgodę lub będziemy upoważnieni do ujawnienia informacji. W tych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być na przykład organy i instytucje publiczne (urzędy, organy nadzoru finansowego lub lotniczego itp.), jeśli istnieje taki obowiązek prawny lub służbowy. Kolejnymi odbiorcami danych mogą być podmioty, którym udzieliłeś zgody na przekazywanie danych.

3.2. Czy Twoje dane zostaną przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Dane są przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (krajów trzecich) tylko wtedy, gdy korzystasz z odpowiednich widgetów, na które wcześniej wyraziłeś zgodę.

WSKAZÓWKA: Nie używaj odpowiednich widgetów (Youtube i Google Maps), jeśli nie chcesz, aby dane były przekazywane do USA. Korzystanie z tych widgetów skutkuje przekazywaniem danych osobowych osób odwiedzających stronę do USA.

Korzystanie z usług dostawców, którzy przekazują dane do USA, jest dozwolone tylko wtedy, gdy w USA zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych. Do 16.07.2020 r. było to możliwe, na przykład jeśli amerykańska firma dokonała samooceny w ramach Privacy Shield (tarcza prywatności). W ten sposób powinien zostać zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych wymagany przez RODO. W swoim orzeczeniu z 16.07.2020 (sygnatura: C-311/18) Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał tarczę prywatności za nieważną. Tekst wyroku można przeczytać tutaj. 

Podsumowując, ETS stwierdził, że zakres i zasięg prawny amerykańskich przepisów dotyczących nadzoru nie zapewnia wystarczającej ochrony danych w UE. Stwarza to ryzyko naruszenia praw obywateli UE zapisanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. W związku z tym Sąd stwierdził, że „ograniczenia ochrony danych osobowych ocenione przez Komisję w decyzji Privacy Shield 2016/1250, które wynikają z faktu, że zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych władze Stanów Zjednoczonych mogą uzyskać dostęp do takich danych przekazywanych z Unii do tego państwa trzeciego i wykorzystywać je, nie są uregulowane w taki sposób, by spełniać wymogi równoważne co do istoty wymogom istniejącym w prawie Unii zgodnie z zasadą proporcjonalności“.

Zawarliśmy z Google odpowiednie standardowe klauzule umowne, aby zapewnić dalsze gwarancje ochrony Twoich danych. Standardowe klauzule umowne UE pozostają ważne po orzeczeniu ETS. Niemniej jednak naszym obowiązkiem jest minimalizowanie ryzyka dla osób, których to dotyczy. W przypadku ustawodawstwa amerykańskiego nie możemy jednak tego zrobić. 

Używanie odpowiednich widgetów, o których wykorzystaniu informujemy tutaj, jest dla nas bardzo ważne. Dlatego chcielibyśmy wykorzystywać je na naszej stronie internetowej.

Przekażemy jednak Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy wyrazisz na to jednoznaczną zgodę. Masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody aż do momentu jej wycofania. Ponieważ Twoja zgoda dotyczy tylko danej wizyty na stronie, kończy się ona automatycznie w momencie opuszczenia naszej strony.

4. Przysługujące prawa

Prawo do informacji (art. 15 RODO), korekty (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO). Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego bez uszczerbku dla innych środków prawnych. W szczególności możesz skierować skargę do organu nadzorczego w państwie członkowskim, w którym masz miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia.

 

25.05.2022, Strausberg

Dodatkowe informacje o ochronie danych dla naszych klientów

Informationsblatt zur Datenverarbeitung für Kund:innen
pdf