polski deutsch english

Lotnisko jest członkiem
 
Nota Prawna
Strausberger Flugplatz GmbH
Postfach 1150
15331 Strausberg
Telefon: 03341 / 345-370
Fax: 03341 / 345-379
E-Mail: info(at)sfg-strausberg.de
Prawomocnie reprezentujący Dyrektor: Irina Kühnel (M.Sc.)
Sąd prowadzący rejestr:  Amtsgericht Frankfurt/ Oder
Numer rejestru: 11764
Numer Identifikacyjny od obrotów: DE 139115111
Odpowiedzialny za treść zgodnie z Art. 18 Abs. 2 MStV : Irina Kühnel(M.Sc.)
Disclaimer – wskazówki prawne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ograniczenie odpowiedzialności

Treść tej strony internetowej
Treści tej strony internetowej zostały sporządzone z największą starannością i usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jej zgodność z prawdą, kompletność czy aktualność oferowanych treści. Korzystanie z dostępnych treści odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. Podpisane artykuły przedstawiają jedynie zdanie autora a nie zdanie usługodawcy.

Dostępność strony internetowej
Usługodawca będzie się starał udostępnić strony internetowe w miarę możliwości bez przerw w pracy. Mimo tego nawet przy dużej staranności mogą przytrafić się przestoje. Usługodawca zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmiany swojej oferty albo jej całkowitego usunięcia.

Linki obcych stron internetowych
W niniejszą stronę internetowa zintegrowane są linki do obcych stron internetowych (externe Links“). Odpowiedzialność za te strony ponoszą wyłącznie ich twórcy. Usługodawca sprawdził te obce strony internetowe podczas ich pierwszorazowej integracji na ewentualne uchybienia prawne. W danym momencie nie stwierdzono żadnych uchybień prawnych. Usługodawca nie ma żadnego wpływu na formę i treść tych stron zarówno teraz jak i w przyszłości. Udostępnienie obcych stron nie oznacza, ze usługodawca identyfikuje się z treścią, która się za tymi odnośnikami czy linkami kryje. Bez konkretnych oznak uchybień prawnych permanentna kontrola obcych stron internetowych przez usługodawcę staje się niemożliwą. W przypadku, gdy uchybienia prawne będą jednak znane, wówczas tego rodzaju linki zostaną natychmiast skasowane.

Reklamy
Za zawartość reklam odpowiedzialny jest za każdym razem odpowiedni autor, tak samo za treść reklamowanych stron internetowych. Prezentacja reklamy w żadnym wypadku nie oznacza jej akceptacji przez usługodawcę.

Wykluczenie kontraktu
Korzystanie ze strony internetowej usługodawcy nie oznacza zawarcia jakiegokolwiek kontraktu czy umowy miedzy użytkownikiem a usługodawcą. Z tego powodu nie powstają żadnego rodzaju kontraktowe czy quasi-kontraktowe roszczenia w stosunku do usługodawcy. W przypadku, gdy poprzez używanie strony internetowej dojdzie jednak do zawarcia umowy, działa na wszelki wypadek następujące ograniczenie od odpowiedzialności cywilnej: Usługodawca odpowiada za celowe i rażące uchybienia jak również przy złamaniu istotnego prawa umowy (obowiązek kardynalny). Usługodawca ponosi odpowiedzialność ograniczoną do odszkodowania za takie szkody, które, typowe dla umowy, w momencie zawierania umowy były do przewidzenia i powstały wskutek nieumyślnego i nieznacznego naruszenia obowiązków kardynalnych poprzez niego czy któregoś z jego prawnych przedstawicieli albo osób pomocnych w wykonywaniu zobowiązania. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie nieumyślne naruszenia obowiązków podrzędnych, które nie są obowiązkami kardynalnymi. Odpowiedzialność za szkody wchodzące w zakres gwarancji albo poręki danych przez usługodawcę, jak również odpowiedzialność za roszczenia z punktu ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkty oraz za szkody wynikające z naruszenia życia, ciała czy zdrowia pozostają tu nienaruszone.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prawa autorskie

Treści i dzieła opublikowane na tej stronie internetowej są chronione prawami autorskimi. Jakiekolwiek wykorzystanie niezgodne z niemieckim prawem autorskim wymaga uprzedniej pisemnej zgody danego autora czy pomysłodawcy. Dotyczy to w szczególności kopiowania, obrabiania, tłumaczenia, wpisywania w komputer, przerabiania czy odtwarzania treści w bankach danych i innych mediach elektronicznych i systemach. Zawartości czy artykuły obce są jako takie oznakowane. Niedozwolone powielanie czy dalsze przekazywanie poszczególnych zawartości czy całych stron jest zabronione i karalne. Dozwolone jest jedynie sporządzenie kopii czy plików na użytek prywatny i niekomercyjny. Linki do strony usługodawcy są zawsze mile widziane. Na prezentację tej strony w obcych kadrach konieczna jest zgoda.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrona danych

Poprzez wizytę na stronie internetowej usługodawcy mogą informacje odnośnie wizyty (data, godzina, oglądane strony) zostać zapamiętane na serwerze. Dane te nie należą do danych osobowych i są anonimizowane. Będą on wykorzystane jedynie do celów statystycznych. Dane te nie będą przekazane dla celów komercyjnych czy niekomercyjnych osobom trzecim.

Oprócz tego mogą zostać zapamiętane dane na komputerze osoby wizytującej stronę internetową. Są to tak zwane „cookie”, które mają za zadanie uprościć postępowanie wejścia przez użytkownika na stronę internetową. Użytkownik ma jednak możliwość zdeaktywować tą funkcję w swojej wyszukiwarce. W tym przypadku może dojść do ograniczeń w obsłudze naszej strony internetowej.
Usługodawca stanowczo podkreśla, że przekazywanie danych w internecie (np. w komunikacji poprzez email’e) zawiera luki bezpieczeństwa i nie może być całkowicie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykorzystanie danych kontaktowych charakteryzujących usługodawcę do celów komercyjnych – w szczególności numery telefonu, faxu czy adres e-mailowy – jest stanowczo niepożądane, chyba ze usługodawca wcześniej wyraził swoją pisemną zgodę albo że istnieje już kontakt komercyjny. Niniejszym zarówno usługodawca jak i wszystkie na tej stronie internetowej wyszczególnione osoby sprzeciwiają się jakiemukolwiek komercyjnemu wykorzystywaniu czy dalszemu przekazywaniu ich danych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawa prawna

Ważne jest wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przepisy szczególne

Jeżeli specjalne warunki dla osobnego użytkowania tej strony internetowej odbiegają od wyszczególnionych punktów (1) do (4), to będzie na to w odpowiednim miejscu wyraźnie zwrócona uwaga. Dla każdego pojedynczego przypadku ważne są wówczas odrębne warunki użytkowania.

Źródło: Disclaimer von Juraforum.de - Portal prawny
 
Google Map
Tel. 03341 / 345-370
Wir nutzen Lodgit Desk Hotelsoftware!